İÇ DENETİM BİRİMİ

Kamu İç Denetimine yeni bir boyut kazandıracak olan makalemiz, Ombudsman Dergisi'nde yayınlandı.

08.08.2016

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsman Akademik Dergisi-Temmuz/2016 sayısı