İÇ DENETİM BİRİMİ

Misyon ve Vizyon

Misyon 

Üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek, böylece, amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak için iç denetim standartlarına uygun olarak: 

  • Kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini ve üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri sürekli,  sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla araştırmak, incelemek ve değerlendirmek,
  • Bu değerlendirmeler ışığında önleyici, yönlendirici ve geliştirici önerilerde bulunularak rehberlik yapmak, nesnel güvence sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermektir. 

Vizyon 

Üniversiteye sürekli değer katan ve geliştiren, görevini en iyi şekilde yapan, kendisini sürekli yenileyen ve çalışmaları örnek alınan bir iç denetim birimi olmaktır.